// // feministasylum.org | EUROPAKO ESKAERA FEMINISTA

8266 pertsonek sinatu dute jadanik eskaera

Nik ere sinatu nahi dut!Helbide elektroniko hau aurretik erregistratuta dago.2022ko maiatzaren 11n entregatuko den eskaria dela eta, zure izen-deiturak eta jatorriko herrialdea idatziko dira inprimakian; ondoren, Europako Batzordeari, Europako Parlamentuari, Europako Kontseiluari eta Schengen eremuko estatuetako gobernuei bidaliko zaie. Zure helbide elektronikoa, berriz, datu bikoizturik ez dela bidali egiaztatzeko bakarrik erabiliko da. Bestalde, gure kanpainaren martxaren berri bidaliko dugu helbide horretara. Noiznahi utz diezaiokezu gure informazio-zerrendako kide izateari. Zure helbide elektronikoa ez zaie jakinaraziko ez eskari honen hartzaileei, ez hirugarren batzuei.

EMAKUME, NESKATILA ETA LGBTIQA+ PERTSONEN ASILO-ARRAZOI ESPEZIFIKOEN BENETAKO ONARPENAREN ALDE

Indarkeria sexual eta sexistek (besteak beste, etxeko indarkeriak, sexu-esplotazioak, norberaren borondatearen aurkako ezkontzek, mutilazio genitalek, emakumeen salerosketak, baztertzaileak diren legeek, haurrak kentzeak) emakume, neska eta LGBTIQA+ kolektiboko kide asko bultzatzen dituzte beren herrialdeetatik ihes egin eta Europan asiloa eskatzera.

Pertsona horiek ia sistematikoki pairatzen dituzte indarkeria eta esplotazioa migrazio-bidaia osoan zehar, besteak beste: indarkeria sexuala, mugalarien edo errefuxiatu-esparruetan dauden beste batzuen eskuetan; esplotazio sexuala, edo igarotzen diren herrialdeetako emakumeen salerosketa-sareetan preso erori eta beren borondatearen kontra lan egitera derrigortzea (baita Europako herrialdeetan ere); mehatxuak, traumak eta beren haurrek bizi dituzten arriskuak.

Behin Europara iritsita, egokitu gabe dauden prozedurekin egiten dute topo, eta harrera duina ere ez zaie egiten. Egungo asilo-prozedurek ez dute aukerarik ematen generoagatiko indarkeriaren biktimak edo emakumeen salerosketaren biktimak identifikatzeko, ostatu emateko azpiegiturak ez daude egokituta eta ez dago babes-neurri nahikorik. Eta, gainera, askotan ez zaie aitortzen asilorako arrazoi espezifikoak dituztenik, nahiz eta Europako zuzentarau ugaritan eta Istanbulgo Hitzarmenean aitortu egiten den emakumeek pairatzen duten generoagatiko indarkeria nazioarteko babesa jasotzeko eskubidea ematen duen jazarpen-mota bat dela.

Guk, Europako eta munduko herritar gisa, hauxe eskatzen diegu Europako Batzordeari, Europako Parlamentuari, Europako Kontseiluari eta Schengengo esparruko gobernu nazionalei:

1 Berma diezaietela nazioarteko babeserako eskubidea emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei, berezkoak zaizkien asilo-arrazoi guztien benetako aitorpena eginez.

Eskatzen dugu aitorpen hori bermatuta eduki dezatela genero-indarkeriaren biktima diren emakume, neska eta LGBTIQA+ kolektiboko kide guztiek, eta horretarako pertsona horien beharrizan espezifikoak eta, beharrezkoa bada, beraiekin doazen haurrenak ere aintzat har daitezela asilo- eta harrera-prozesu osoan.

Hori bermatzeko, aukera izan behar dute salerosketaren biktimak eta genero-arrazoiengatiko eta heterosexuala ez den beste sexu-orientazio bat izateagatiko indarkeriaren biktimak identifikatzeko balio duten prozesuetan automatikoki sartzeko. Ez hori bakarrik: asilo-eskaerak aztertzeko baldintza egokiak ere ezinbestekoak dira.

Bermatu egin behar da LGBTIQA+ kolektiboaren auziekiko sentikorrak diren emakumezko gizarte-langileak, interpreteak, osasungintzako langileak, psikologoak eta legelariak daudela ostatu- eta harrera-zentroetan. Debekatu egin behar dira erbesteratuta dauden emakumeen eta horien haurren, nesken eta LGBTIQA+ kolektiboko kideen atxiloketak. Dublingo Erregelamendua ez zaie zaurgarriak diren pertsonei aplikatu behar: emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei automatikoki aplikatu behar zaie subiranotasunaren klausula.

Eskatzen dugu Europako Batzordeak eta gobernu nazionalek beharrezkoak diren bitartekoak jar ditzatela, emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei berezkoak zaizkien asilo-arrazoiak benetan aitortzeko prozedura eta azpiegitura egokiak ezartzeko.

2 Ezar dezatela Europako instantzia bat, Istanbulgo Hitzarmenaren 60. eta 61. artikuluak eta Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko hitzarmenaren 10. artikulutik 16. artikulura bitartekoak benetan aplikatzen direla zaintzeko.

Istanbulgo Hitzarmenaren 60. artikuluak formalki ezarri zuen estatu sinatzaileek derrigorrez aitortu behar dutela generogatiko indarkeriaren biktimek nazioarteko babesa jasotzeko eta generoa aintzat hartzen duten harrera- eta asilo-prozedurak eta babes-zerbitzu egokituak eskatzeko eskubidea dutela. Ildo horretan, garrantzitsua da, batetik, zaintzea hitzarmen horretan ezarritakoari jarraikiz finkatzen direla estatu sinatzaileetako lege nazionalak eta, bestetik, bermatzea hori benetan aplikatzen dela herrialde sinatzaile guztietan. Halaber, zorrotz errespetatu eta eraginkortasunez zaindu behar da Istanbulgo Hitzarmenaren 61. artikuluak berresten duen ez-itzulketaren printzipioa, emakumeak, neskak eta LGBTIQA+ kolektiboko kideak ez daitezen itzularazi indarkeriak jasan ditzaketen herrialde horietara. Ildo horretan, garrantzitsua da, batetik, zaintzea hitzarmen horretan ezarritakoari jarraikiz finkatzen direla estatu sinatzaileetako lege nazionalak eta, bestetik, bermatzea hori benetan aplikatzen dela herrialde sinatzaile guztietan.

Bestalde, Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko hitzarmena errespetatzea (batez ere, 10-16. artikuluak) funtsezkoa da, salerosketaren biktimek asilo-prozedura justu eta eraginkorrak, laguntza eta babesa, eta kalte-ordainak jasoko dituztela bermatzeko.

Istanbulgo Hitzarmenaren eta Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko akordioa benetan aplika dadila eskatzen dugu, genero-arrazoiengatiko biktimak aitortuak eta babestuak izan daitezen eta nazioarteko babesa jaso dezaten.

3 Berma dezatela Europako herrialdeetan asilorako eskubidea baliatu ahalko dutela emakumeek, neskek eta LGBTIQA+ kolektiboko kideek.

Europako Batzordeak 2020ko irailean aurkeztu zuen migrazioari eta asiloari buruzko Europako hitzarmen berria, eta haren helburu nagusia Europarako sarbidea mugatzea da. Salatu egiten dugu EBren interesak babesa behar duten migratzaileen eskubideen kaltetan defendatzen dituen hitzarmen hori. Hain zuzen, muga-erregimen zurrunagoak, Europaren kanpo-mugetan iragazketak egiteko prozedura azeleratuak, harrera-betebeharra alde batera uztea eta Europar Batasuneko estatu ez diren hirugarren herrialdeetan asilo-prozedurak ezartzea eta kanporaketak erraztea dira hitzarmen berri eta onartezin horren ardatzak.

Europako herrialdeetako enbaxadetan asilo-eskaerak egiteko ezintasunak hilerri erraldoi bihurtu du Mediterraneoa, eta mugetan eskaerak aztertzeko dauden prozedura azeleratuek ez dute aukerarik ematen emakumeei eta beraiekin doazen haurrei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei berezkoak zaizkien asilo-arrazoiak eta zaurgarritasunak aitortzeko.

Emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei Europan asilo-eskaerak egiteko aukera emango dieten legezko bide errazak baino ez ditugu eskatzen.

Nor gara?

Europan asilo eske diharduten pertsonen alde borrokatzen diren zenbait ekintzaile eta elkarteren talde bat gara. Egunero erakusten digu gure borrokak Europara babes bila datozen emakumeek eta LGBTIQA+ herritarrek jasaten duten indarkeria (areagotua, gainera). 2021eko ekainaren 5ean Nizan eginiko «Denok mugetara!» mobilizazio feministaren ondoren, gure indarrak batzea erabaki genuen. Izan ere, Europa osora hedatu da errepresioa, eta gure erresistentziak hedapen bera izan behar du.

Erakunde hauek laguntzen gaituzte :

Europe
European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights
Forum Civique européen
Marche mondiale des Femmes
Migration-Control Project
Parti de la Gauche Européenne Europe

Austria

Frauensolidarität

StopDeportationsVienna

Basque Country

Asamblea de Mujeres de Bizkaia-Bizkiako Emakumeen Asanblada

Asiciacion Emakume Migratu Feministak-Sociosanitarias

Bagera, nous sommes

Bidez Bide Elkartea

EH Feministak Nika

EHko Bilgune Feminista

ELA SINDIKATUA

ESK Sindikatua

Euskal Herriko Emakume Migratu eta Arrazializaturen Sarea

Euskal Herriko Emakumeen Mundu Marcha

Euskal Herriko Mugimendu feminista

LAB SINDIKATUA

Marimatraka Santurtziko talde feminista

Martxanterak talde feminista

Mugarik Gabe ONGD

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK. MUGAK ZABALDUZ

Portugaleteko Mugimendu Feminista

Sindicato LAB de Euskal Herria

SMH-Aita Mari (Salvamento Marítimo Humanitario)

STEILAS SINDIKATUA

Belgium

CADTM - Comité pour l'abolition des dettes illégitimes

CIRÉ - Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers

Marche mondiale des Femmes

Finland

Free Movement Network

France

AIDES

Alda-Lesbiennes Réfugiées Toulouse

ANAFE

APIAF Toulouse

Association pour la Démocratie à Nice

ATTAC Toulouse

Avocats Sans Frontières France

BAGDAM Espace Lesbien Toulouse

Centre LGBTQIA 06

Cercle Louis Guilloux

CGT Education 06

CIMADE

CMPDF31

Collectif AGIR

Collectif Droits des Femmes 06

COMEDE

Ensemble

FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s)

Féministes révolutionnaires Nantes

France Amérique Latine, commission Féministes et Genres

GISTI

GRAF

Groupe Accueil et solidarités

Habitat&Citoyenneté

KARAVAN Toulouse

LaisseBien TaGaiete

Lesbiennes Dépassent Les Frontières

Ligue des Droits de l'Homme

Marche mondiale des Femmes

Marche Mondiale des Femmes Occitanie

MRAP

Nice au cœur

#Nous Toutes 06

Planning Familial

Qx1 Welcome Map

Refugee Women's Centre

Resf-48

Roya Citoyenne

She'lter, Terres à elles

Solidaires 06 - confédération syndicale

SOLIDAIRES 31

SOMICO

Sublimes Portes, Traversées artistiques en Méditerranée

UJPP Union Juive Française pour la paix

UNEF Toulouse

Germany

Bavarian Refugee Council (Bayerischer Flüchtlingsrat)

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtinge

CENÎ - Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V.

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Flüchtlingsrat Brandenburg

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Flüchtlingsrat NRW Nordrhein-Westfalen e.V.

Frauenhauskoordinierung e.V. /Association of Women's Shelters

Hessischer Flüchtlingsrat (Refugee Coucil of Hesse) e.V.

NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation e.V.

PRO ASYL

Pro Bleiberecht Rostock

Queer refugees support Hamburg

Refugee Council of Lower Saxony /Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.

Refugee council Saxony-Anhalt /Flüchtlingsrat Sachsen – Anhalt e.V.

Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e. V.

Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. / Saxon Refugee Council

Seebrücke

Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ)

Women in Exile and Friends, Brandenburg

Greece

FemArtAct

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ‘Διοτίμα’ - Centre for Research on Women’s Issues ‘Diotima’

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για

την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) - Center of Research and Action for Peace (KEDE)

Ομάδα γυναικών του συλλόγου κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης "θρυαλλίδα" - Women Group of the Association of Social and Cultural Intervention "Thryallida"

Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης -— LGBTQI+ Employment Support Group

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών- Greek Forum of Migrants

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι- Greek Helsinki Monitor

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες/Greek Council For Refugees

Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά

Δικαιώματα- Network for Political and Social Rights

Ελληνικό Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών- Network of Social Support for Refugees and Migrants

Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Pride Festival

Δίκτυο Οργάνωση Γυναικών Ευρώπης- Réseau des femmes grecques d'Europe

Samos LGBTQI+ Group, Samos Volunteers and Samos Advocacy

Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής- United African Women Organization Greece

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΌΤΗΤΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Women’s initiative against debt and austerity measures - Women’s solidarity venue

Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ» "TO MOV" Women's Rights Association

ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ Σύλλογος Πολύτεκνων Μητέρων- Mother’s Work, Association of Multi-Children Families

Italy

ARCI Associazione di Promozione Sociale Roma

Association "Popoli in Arte" Sanremo

Associazione Albatros Laboratorio teatrale e Centro di Solidarietà - Alba (Cuneo)

ATTAC Imperia

Campagna LasciateCIEntrare

Casa delle Donne di Milano (Women's house of Milan)

Cisda (Cordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Onlus)

Cooperativa Giolli, Montechiarugolo (Parma) - Centro di Ricerche Teatro dell'Oppresso

Fucsia Teatro, IAM Intersectionalities and more - Bologna

Il Deposito dei Segni - Pescara

La bottega del Barbieri, Imola, Bologna

Laboratorio Politico per un'altra città, Firenze

Libera Università delle Donne, Milano

NUDM La Spezia

NUDM Modena

NUDM Ponente Ligure

Re.Co.Sol (Reti Comuni Solidali), Chiaro Sasso

Réseau Sanremo Solidale Sanremo

Italy and Bosnia

Linea D'Ombra

Lithuany

Center Against Human Trafficking and Exploitation

Equally

Spain

Kifkif, Migraciones y Refugio LGTBI+

Ca la Dona

Refugees Welcome España

Switzerland

ACAT

ADF Neuchâtel

APDH

Appartenances

Asile LGBTIQ+

Association de médiatrices interculturelles (AMIC)

Association Découvrir

Association du Témoignage Chrétien

Asylex

ATTAC Suisse

Be-Hôme Neuchâtel

Brava (anc. Terre des Femmes)

Camarada

Caritas Genève

Carrefour Orientation Solidarité

CEFAM, centre d'accueil et d'intégration pour femmes migrantes et leurs enfants habitant Meyrin

Centre social protestant Genève

Commission fédérative Femmes SSP/VPOD

Commission femmes de l’Union syndicale suisse

Coordination asile.ge

DAO Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein

Droit de Rester VD, NE et FR

Elisa-asile

Ensemble à gauche

Femmes socialistes suisses

FIZ Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes

Freiplatzaktion Basel - legal counseling center for refugees

Grève féministe suisse

Juristes démocrates de Suisse

L’AMAR – Lieu Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres /Neuchâtel

La Roseraie

Le deuxième Observatoire

Lelab.church

Les Scribes

Ligue des Droits de l'Homme

Marche mondiale des Femmes

Médecins du Monde

Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)
Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers (ODAE-Suisse)

Plateforme Traite

Pluri-Elles

Rainbow Spot - Permanence LGBTIQ+ Asile-Migration (Vaud)

RECIF

Résistons Genève

SAO Association for displaced women

Solidarité Femmes région Neuchâtel

Solidarité sans frontières

Solidarité Tattes

SolidaritéS CH

Solinetz Luzern

SOS Asile Vaud

Transgender Network Switzerland

UNIA

Viol-Secours

Vivre Ensemble

Turkey

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Aramızda Gender Studies Association

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)

KAOS Gay Lesbien Association

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

Sweden

Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights

Europe

European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights

Forum Civique Européen

Marche mondiale des Femmes

Migration-Control Project

Parti de la Gauche Européenne

Austria

Frauensolidarität

StopDeportationsVienna

Basque Country

Asamblea de Mujeres de Bizkaia-Bizkiako Emakumeen Asanblada

Asiciacion Emakume Migratu Feministak-Sociosanitarias

Bagera, nous sommes

Bidez Bide Elkartea

EH Feministak Nika

EHko Bilgune Feminista

ELA SINDIKATUA

ESK Sindikatua

Euskal Herriko Emakume Migratu eta Arrazializaturen Sarea

Euskal Herriko Emakumeen Mundu Marcha

Euskal Herriko Mugimendu feminista

LAB SINDIKATUA

Marimatraka Santurtziko talde feminista

Martxanterak talde feminista

Mugarik Gabe ONGD

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK. MUGAK ZABALDUZ

Portugaleteko Mugimendu Feminista

Sindicato LAB de Euskal Herria

SMH-Aita Mari (Salvamento Marítimo Humanitario)

STEILAS SINDIKATUA

Belgium

CADTM - Comité pour l'abolition des dettes illégitimes

CIRÉ - Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers

Marche mondiale des Femmes

Finland

Free Movement Network

France

AIDES

Alda-Lesbiennes Réfugiées Toulouse

ANAFE

APIAF Toulouse

Association pour la Démocratie à Nice

ATTAC Toulouse

Avocats Sans Frontières France

BAGDAM Espace Lesbien Toulouse

Centre LGBTQIA 06

Cercle Louis Guilloux

CGT Education 06

CIMADE

CMPDF31

Collectif AGIR

Collectif Droits des Femmes 06

COMEDE

Ensemble

FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s)

Féministes révolutionnaires Nantes

France Amérique Latine, commission Féministes et Genres

GISTI

GRAF

Groupe Accueil et solidarités

Habitat&Citoyenneté

KARAVAN Toulouse

LaisseBien TaGaiete

Lesbiennes Dépassent Les Frontières

Ligue des Droits de l'Homme

Marche mondiale des Femmes

Marche Mondiale des Femmes Occitanie

MRAP

Nice au cœur

#Nous Toutes 06

Planning Familial

Qx1 Welcome Map

Refugee Women's Centre

Resf-48

Roya Citoyenne

She'lter, Terres à elles

Solidaires 06 - confédération syndicale

SOLIDAIRES 31

SOMICO

Sublimes Portes, Traversées artistiques en Méditerranée

UJPP Union Juive Française pour la paix

UNEF Toulouse

Germany

Bavarian Refugee Council (Bayerischer Flüchtlingsrat)

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtinge

CENÎ - Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V.

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg

Flüchtlingsrat Brandenburg

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Flüchtlingsrat NRW Nordrhein-Westfalen e.V.

Frauenhauskoordinierung e.V. /Association of Women's Shelters

Hessischer Flüchtlingsrat (Refugee Coucil of Hesse) e.V.

NETZ für Selbstverwaltung und Selbstorganisation e.V.

PRO ASYL

Pro Bleiberecht Rostock

Queer refugees support Hamburg

Refugee Council of Lower Saxony /Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.

Refugee council Saxony-Anhalt /Flüchtlingsrat Sachsen – Anhalt e.V.

Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e. V.

Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. / Saxon Refugee Council

Seebrücke

Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VDJ)

Women in Exile and Friends, Brandenburg

Greece

FemArtAct

Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ‘Διοτίμα’ - Centre for Research on Women’s Issues ‘Diotima’

Κέντρο Έρευνας και Δράσης για

την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) - Center of Research and Action for Peace (KEDE)

Ομάδα γυναικών του συλλόγου κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης "θρυαλλίδα" - Women Group of the Association of Social and Cultural Intervention "Thryallida"

Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης -— LGBTQI+ Employment Support Group

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών- Greek Forum of Migrants

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι- Greek Helsinki Monitor

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες/Greek Council For Refugees

Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά

Δικαιώματα- Network for Political and Social Rights

Ελληνικό Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών- Network of Social Support for Refugees and Migrants

Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Pride Festival

Δίκτυο Οργάνωση Γυναικών Ευρώπης- Réseau des femmes grecques d'Europe

Samos LGBTQI+ Group, Samos Volunteers and Samos Advocacy

Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής- United African Women Organization Greece

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΌΤΗΤΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Women’s initiative against debt and austerity measures - Women’s solidarity venue

Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ» "TO MOV" Women's Rights Association

ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ Σύλλογος Πολύτεκνων Μητέρων- Mother’s Work, Association of Multi-Children Families

Italy

ARCI Associazione di Promozione Sociale Roma

Association "Popoli in Arte" Sanremo

Associazione Albatros Laboratorio teatrale e Centro di Solidarietà - Alba (Cuneo)

ATTAC Imperia

Campagna LasciateCIEntrare

Casa delle Donne di Milano (Women's house of Milan)

Cisda (Cordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane Onlus)

Cooperativa Giolli, Montechiarugolo (Parma) - Centro di Ricerche Teatro dell'Oppresso

Fucsia Teatro, IAM Intersectionalities and more - Bologna

Il Deposito dei Segni - Pescara

La bottega del Barbieri, Imola, Bologna

Laboratorio Politico per un'altra città, Firenze

Libera Università delle Donne, Milano

NUDM La Spezia

NUDM Modena

NUDM Ponente Ligure

Re.Co.Sol (Reti Comuni Solidali), Chiaro Sasso

Réseau Sanremo Solidale Sanremo

Italy and Bosnia

Linea D'Ombra

Lithuany

Center Against Human Trafficking and Exploitation

Equally

Spain

Kifkif, Migraciones y Refugio LGTBI+

Ca la Dona

Refugees Welcome España

Switzerland

ACAT

ADF Neuchâtel

APDH

Appartenances

Asile LGBTIQ+

Association de médiatrices interculturelles (AMIC)

Association Découvrir

Association du Témoignage Chrétien

Asylex

ATTAC Suisse

Be-Hôme Neuchâtel

Brava (anc. Terre des Femmes)

Camarada

Caritas Genève

Carrefour Orientation Solidarité

CEFAM, centre d'accueil et d'intégration pour femmes migrantes et leurs enfants habitant Meyrin

Centre social protestant Genève

Commission fédérative Femmes SSP/VPOD

Commission femmes de l’Union syndicale suisse

Coordination asile.ge

DAO Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein

Droit de Rester VD, NE et FR

Elisa-asile

Ensemble à gauche

Femmes socialistes suisses

FIZ Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes

Freiplatzaktion Basel - legal counseling center for refugees

Grève féministe suisse

Juristes démocrates de Suisse

L’AMAR – Lieu Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres /Neuchâtel

La Roseraie

Le deuxième Observatoire

Lelab.church

Les Scribes

Ligue des Droits de l'Homme

Marche mondiale des Femmes

Médecins du Monde

Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)
Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers (ODAE-Suisse)

Plateforme Traite

Pluri-Elles

Rainbow Spot - Permanence LGBTIQ+ Asile-Migration (Vaud)

RECIF

Résistons Genève

SAO Association for displaced women

Solidarité Femmes région Neuchâtel

Solidarité sans frontières

Solidarité Tattes

SolidaritéS CH

Solinetz Luzern

SOS Asile Vaud

Transgender Network Switzerland

UNIA

Viol-Secours

Vivre Ensemble

Turkey

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Aramızda Gender Studies Association

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği / Association for Struggle Against Sexual Violence

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)

KAOS Gay Lesbien Association

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

Sweden

Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights